FRÅGOR OM – MOSQUTIO MAGNET

När ger en Mosquito Magnet bäst effekt?

Myggfångaren går att använda från våren och in på senhösten. Däremot inte när det är frost. För bäst resultat ska däremot den börja att användas redan i slutet av vårkanten. När det blir varmt kläcks myggäggen och ju varmare det blir desto mer aktiva blir myggen. Det bästa är därför att fånga och döda myggen tidigt på säsongen för att de i sin tur inte hinner föröka sig. Att använda sig av myggfångaren senare på säsongen fungerar men det kan ta något längre tid innan det blir myggfritt.

Fungerar en Mosquito Magnet på Tigermyggor? (Finns ex i Spanien)

Då våra Mosquito Magnet-maskiner har en svensk gasolregulator-fattning som kanske inte passar på utländska gasolflaskor. Det är rekommenderat att i sådana fall kontrollera gasolflaskorna så att regulatorn passar dem. Att byta gasregulator är ett garantibrott.

Tigermyggor är inget problem för Mosquito Magnet. Däremot bör man använda ett annat lockbete än Octenol som vi säljer i Sverige. För att fånga tigermyggor rekommenderar vi att man använder ”Lurex” istället.

Hur rengörs en Mosqutio Magnet?
 • Fångstnät – Bör ersättas med nytt i det fall som porerna är så pass igensatta att nätet inte går att rengöra ordentligt. Är nätet trasigt finns även risk att maskinen kan skadas. Vid rengöring av fångstnätet töms detta först varpå man sköljer nätet i vatten. En rekommendation är att byta nät i början på varje säsong. Fångstnät går att köpa här.
 • Utblåset – Se till att inte det fastnar något i eller omkring utblåset
 • Utblåsröret – Se ovan
 • Sidogallret
 • Hålet där fångstnätet sitter – Se till att det inte fastnar något i eller omkring detta hål.
 • Quick Clear Rengöringspatron – Använd en innan myggfångaren sätts igång för säsongen. Sedan kan det vara bra att använda en patron i månaden. Kom ihåg att maskinen ska vara avstängd, kall och att gasolen är avstängd när denna patron används för att rengöra maskinen. Det sista som sker efter att säsongen är slut är att använda en patron så att myggmaskinen är så ren som möjligt när den ställs undan till nästa säsong. Att använda en tryckluftspatron är ingen rekommendation då detta kan skada maskinen och att garantin inte gäller om detta används. Köp Quick Clear Rengöringspatroner här
Hur får myggmaskinen bäst effekt?

En Mosquito Magnet har mycket bra effekt på att fånga myggor. Däremot kan effekten ökas betydligt om man tänker på följande:

 • Placera den på ett lämpligt ställe. Det betyder så nära området där myggen förökar sig som möjligt. Dessutom bör den stå en bit från där människor brukar vara så att inte myggen istället siktar in sig på människorna. Utöver det bör myggmaskinen stå i skugga och på ett öppet område.
 • Rengör myggfångaren regelbundet
 • Använd Octenol för att upp till tiodubbla effekten av fångaren
Vad är Octenol?

Läs mer om Octenol här.

Octenoltablett sätts i myggfångaren för att maximera dess effekt. Denna tablett skapar tillsammans med koldioxiden en lukt som drar till sig myggorna. En tablett räcker ca 20 dagar. Octenol går att köpa här.

Kan myggfångaren stå ute jämnt?

Ja, myggmaskinen är tillverkad för att klara av alla väder. Däremot ska man inte spola på den med vattenslang rakt underifrån. Detta kan skapa skador på maskinen.

Fångar myggmaskiner bara myggor?

Grundtanken med en myggfångare är att den ska fånga myggor. Den är därför utformad för att just locka till sig myggor. Men det betyder inte att även andra insekter kan fångas. Så länge det är blodsugande insekter så dras de till lukten som maskinen avger och därmed är risken att de sugs upp av den stor. Däremot är det ytterst få större insekter som dras ner i maskinen. Detta eftersom insugen är för svagt för dessa.

Vad gör man efter en säsong?

För att säkerställa hållbarheten på myggfångaren är det några saker man bör göra när säsongen är slut.

  • Torka av hela din myggfångare med en fuktig trasa.
  • Rengör med en Quick Clear rengöringspatron
  • Ta loss batterierna och dra ut ev. sladd.
  • Torka bort alla mygg/knott som finns i och på maskinen
  • Stäng gasolen och koppla bort gasolflaskan
  • Förvara din myggfångare där det är frostfritt
9. Var finns manualer till myggfångarna?

Mosquito Magnet Patriot – Klicka här

Mosquito Magnet Independence – Klicka här

Mosquito Magnet Executive – Klicka här

Jag har en fråga ?

Kontakta oss så kommer svaret förhoppningsvis riktigt fort. Kontakt sker genom kontaktformuläret.

 • Läs först manualen för att hitta svaret
 • Läs på www.mosquitomagnet.com
 • Ring den återförsäljare som myggfångaren köpts från
 • Ring importören Acreto på telefon 031-30 00 500 eller besök dess hemsida för mer info www.acreto.se
Vad är det för skillnad på Patriot och Pioneer?

Patrioten är tillverkad efter amerikanska behovet främst och där har de inte knottproblematiken som vi upplever i Sverige. Detta är något vi tryckt mycket på inför tillverkningen av uppföljaren Pioneer och därför ska den kunna hantera detta bättre.

ÖVRIGA PRODUKTER

Min thermacell portabel går ej att få igång. Det händer inget när jag trycker på tänd-knappen.
Man måste trycka några gånger i följd (som en hederlig cigarettändare) för att den ska starta.
Om den än då inte gör det så är det inte något man kan göra utan det är bara att kassera den.
Om den är inom garantitiden (1 år) så är det bara att reklamera.

 

FRÅGOR OM – MYGGMEDEL

Kan man använda myggmedel på barn?

Myggmedel går i regel bra att använda på barn över 3 år. Särskilda restriktioner finns för varje produkt så kolla alltid innan vad som gäller för det specifika medlet.

Mindre barn har känslig hud som lättare absorberar kemikalier och därför bör man undvika myggmedel på spädbarn.

Hur skyddar man små barn från mygg

En bra lösning att skydda de allra minsta barnen från mygg- och insektsbett är att sätta myggnät över barnvagnen. Det går också bra att applicera myggmedel på kläder (ej på spädbarn) om man vill undvika direktkontakt med huden.

Varför är myggmedel klassat som bekämpningsmedel?

Alla produkter inom myggmedel är klassade som bekämpningsmedel inom hela EU. Detta för att produkterna måste vara registrerade hos Kemikalieinspektionen.

Är det farligt med myggmedel?

Nej, om man följer instruktionerna som följer med produkten är det inte farligt med myggmedel. Vissa myggmedel ska till exempel inte användas mer än 2 gånger per dag. Läs noggrant innan användning.

Kan man använda myggmedel i solen?

Ja, det går bra att vistas i solen med myggmedel. Använd först solkräm och när den har absorberats av huden går det bra att stryka myggmedel ovanpå.

 

 

FRÅGOR OM – MOSQUTIO MAGNET