Fladdermusholk 

Denna Fladdermusholk är en stilren holk som ger fladdermössen ett tryggt hem. Genom att ha fladdermuskoloni i närheten av trädgården minskar myggbeståndet kraftigt då just mygg är en stor del av fladdermössens kost. En enda fladdermus kan äta upp till hela 5000 mygg på en enda natt.

279:-

Till Butik / Beställ

Produktinformation

Det finns ett par saker man bör ta i beaktning när man placerar ut ett fladdermushus. Till exempel bör den sättas upp mellan 2 – 4 meter över marken. Sedan bör man också se till att det råder fri sikt från utflygningshålet – inga grenar, buskar eller annan växtlighet alltså.

Under optimala förhållanden finns det också en sjö eller bäck så nära holken som möjligt. Man bör sätta upp holken i söderläge, gärna med grenar ovanför som kan skänka skugga när det är som varmast.

 

Om Fladdermöss

Fladdermöss kan tyckas vara ett ganska missförstått djur. Många är rädda för att de gnager sönder ledningar och orsakar skador på egendom – så är dock inte fallet. Istället är det en ganska obefogad rädsla som ofta ligger till grund för fladdermusfobin, som kanske bottnar i hur mytomspunnen arten är. I själva verket kan det här fridlysta djuret faktiskt göra mycket gott.

En fladdermus äter till exempel mellan 4000 – 7000 mygg per natt. Genom att locka fladdermössen närmare med en fladdermusholk kan man se till att myggbeståndet i önskat område minskar kraftigt.

En fladdermusholk kan verka gott på flera sätt – får man en fladdermuskoloni i ett oönskat område krävs tillstånd för att flytta på det eftersom djuren är fridlysta. Istället kan man alltså ge dem ett hem och samtidigt låta de äta upp mygg och annan ohyra.

Låter de mycket?

Många som funderar på att skaffa en holk till fladdermöss kanske oroar sig för ljudnivåerna. Vanligtvis är fladdermössen ganska tysta, men om man ackommoderar en koloni som består av fladdermusbarn kan man få stå ut med en del ljud. De ljuden man får stå ut med varar dock bara ungefär en månad varje år.

Ljuden som hörs är kommunikationsläten mellan mammor och deras ungar. När ungarna så småningom är reda att flyga själva minskar deras beroende av mamman, och därmed även ljudnivåerna.

Luktar det?

Har man ett ”hus till fladdermöss ” är det osannolikt att lukten skulle bli ett problem. Det som kan skapa luktrelaterade problem är om man har fått in dem i huset i ett dåligt ventilerat utrymme. När luften är dålig, torkar inte spillningen med konsekvensen att en mindre trivsam odör sprider sig.

Spillningen i allmänhet är helt ofarlig då den endast består av insektsdelar. Den är däremot mycket kväverik och passar därför utmärkt som gödsel.

Sprider de sjukdomar?

Ett annat orosmoment för de som vill husera en fladdermuskoloni kan vara sjukdomar eller andra smittsamma bakterier och parasiter. Precis som de allra flesta däggdjur har även fladdermöss en del parasiter – de flesta är dock helt ofarliga för människor då de endast drabbar andra fladdermöss eller djurarter. Överlag finns det inte anledning att vara mer rädd för fladdermöss än för en herrelös hund.

Beställ här