Dessa instruktioner gäller för Thermacell Lanterna.

Se här för instruktioner för Thermacell Portabel

 

Så fungerar en Thermacell Lanterna

Belysning: Avlägsna batteriluckan på botten av apparaten, placera sedan tre (3) stycken AAA-batterier om 1,5 Volt. Batteriluckan återplaceras sedan på samma sätt som den avlägsnades. Belysningen aktiveras genom att föra strömbrytaren i apparatens botten i läge ”ON” på samma sätt avaktiveras belysningen då strömbrytaren förs i läge ”OFF”.

Myggskydd: Avlägsna ytterförpackningen från tabletten/mattan innehållandes myggmedel. Skjut sedan in mattan bakom gallret på apparatens topp. Avlägsna därefter gaspatronens lock, skjut sedan in patronen i apparatens botten. Skruva därefter fast gaspatronen genom att vrida medsols tills ett motstånd uppstår. Kontrollera därefter att patronen är helt inskruvad.

Aktivering av myggskyddet sker genom att vrida apparatens överdel motsols. Till ”ON”-läget. Gasflödet har i och med detta igångsatts – vänta sedan 5-10 sekunder. Fortsätt sedan att vrida apparatens överdel till ”START”-läget 3-5 gånger i snabb följd. Då detta utförs ska ett klickand ljud höras varje gång då gaständaren aktiveras. Förvissning om myggskyddets aktiverande sker genom att titta in i det runda hålet på apparatens överdel, ett glödande sken skall då synas, om så inte är fallet kontrollera då bränslenivån i gaspatronen samt att patronen är inskruvad helt i sitt läge. Om gaspatronen är tom eller gränsar till att vara det, stäng då av apparaten och byt ut patronen mot en ny.

För optimalt resultat: Bäst effekt uppnås om Thermacell får vara aktiverad 10-30 minuter beroende på omgivning. Produkten är avsedd att användas för utomhusbruk och når optimala förhållanden i omgivningar med minimal vind. En apparat täcker 20m2 men om du önskar täcka en större yta kan flera apparater användas.

Mattorna varar upp till 4 timmar och gaspatronerna motsvarande i 12 timmar. Mattorna har en blå färg då de är obrukade men då de brukas skiftar färgen till vit då den aktiva substansen tagit slut, mattan måste då bytas ut. Under användning kan rökutveckling uppstå, detta är dock normalt. En Thermacell Lanterna skall inte utsättas för regn.

Stäng av

När en Thermacell Lanterna inte längre skall användas stängs den av genom att vrida dess överdel till ”OFF-läget”, nu är gasflödet avstängt. Om mattan skall bytas stängs den av och tillåts svalna. Den förbrukade mattan trycks sedan då en ny skjuts in.

Beställ Lanternan här