USS 622 rekommenderas av Outdoors

Att USS622 är ”bästa myggmedlet” har bevisats i flera olika tester och nu lyfter även magasinet Outdoors upp myggmedlet som bäst i test.

TestFakta testade en rad olika myggmedel år 2015. Bland dessa fanns exempelvis US622, Sjö och Hav naturvänliga myggmedel, MyggA samt NoSkito. Av dessa är helt klart US622 samt MyggA de största namnen på marknaden. I testet gavs däremot dessa två relativt stora skillnader i resultat.

Testet bestod av två olika moment. Först täcktes en yta helt och hållet av myggmedlet varpå mätning genomfördes av hur många mygg som kom under tio olika mättillfällen. Andra testen innebar att enbart en mindre sträng drogs på ytan. Detta för att mäta hur effektivt myggmedlet var att ”avskräcka” myggen i en radie kring medlet.

Det sista testet visar tydligare myggmedlets effekt då mycket få människor har myggmedel på exakt varje liten del av kroppen. Det var även detta test som skiljde agnarna från vetet.

MyggmedelAv de sju testade myggmedlen var det 4 som gav 100% skydd när hela ytan skyddades med myggmedel. Däribland US622 och MyggA.

När man hade på medel på en mindre yta var det 20 myggor som kunde noteras vid test med US622. Det var bara Sjö & Hav som hade bättre resultat med 14 myggor. Men Sjö & Hav gav istället inte 100% skydd vid heltäckande yta av myggmedel. I testet sågs 3 myggor vid heltäckande skydd vilket ändå gav mycket gott resultat.

I övrigt var det betydligt fler myggor som noterades. Det varierade mellan 34 och 82 där MyggA hade 56 myggor.

US622 fick därmed Bäst i Test tack vare att ytan skyddades totalt vid heltäckande skydd av myggmedel samt att bara 20 myggor fanns vid deltäckning. På andraplats (med lika högt betyg) kom Sjö och Hav. Deras betyg drogs upp av att medlet inte består av DEET. Ett medel som är giftigt och varken bra för miljön eller människor i större utsträckning.

OBS – Myggmedel kan ge något olika resultat beroende på person. Anser du att ett myggmedel inte ger önskat resultat kan det vara värt att testa ett annat.