MYGGVIRUS GÖR ATT GRAVIDA BÖR VARA EXTRA FÖRSIKTIGA

MYGGVIRUS GÖR ATT GRAVIDA BÖR VARA EXTRA FÖRSIKTIGA

Aftonbladet rapporterade 29/12-2015 om ett myggvirus som myndigheterna i Brasilien offentligt gått ut och varnat för. Detta speciellt mot gravida då man tror att viruset kan orsaka skador på fostret. Viruset som heter Zikavirus bärs av myggor och därmed är det myggen man bör akta sig extra för.

Man har sett tydliga samband mellan de mammor som blivit bitna av myggor som burit detta virus och att de sedan i större utsträckning fött barn med nervsjukdomen mikrofali. Det är en sjukdom som bland annat kan innebära synskador eller utvecklingsstörning. Sammanlagt har 1248 misstänkta fall hittats under 2015. Det kan då jämföras mot året innan då det enbart var 147.

Någon stor fara för att få viruset verkar det däremot inte vara. Folkhälsomyndigheten har inte valt att avråda människor från att åka till Brasilien. Men däremot uppmanar de folk att vara ”extra försiktiga” och man bör besöka en vaccinationscentral i god tid innan man planerar att åka iväg.

Enligt Anders Wallensten på Folkhälsomyndigheten bör man alltid vara extra försiktig om man är gravid och har planer på att åka till tropiska områden. Detta oavsett om det är förhöjd risk som nu eller inte. Enligt honom ska man i detta fall alltid kontakta en vaccinationscentral innan avresa. De som jobbar där är uppdaterade på vilka vacciner som behövs var i världen var det för tillfället är extra riskfyllt att åka.

Något vaccin finns inte mot myggviruset så Anders rekommenderar de som ska åka till Brasilien att ha med myggnät, ha myggmedel och alltid ha heltäckande kläder.

myggn+ñt-widget Myggmedel thermacell-widget-2