KÅTA MYGG SKA STOPPA MYGG

KÅTA MYGG SKA STOPPA MYGG

I Sydamerika och Karibien sprids zika-viruset extremt snabbt. Bekämpningsledaren för myggbekämpningen vid Nedre dalälven, Jan Lundström, ska hjälpa till att sterilisera hanmyggen. Till kvällstidningen Aftonbladet säger han följande: ”Man vill få dem kåta och alerta så att myggorna tror att de parar sig, men äggen som läggs är inte befruktade.”

I Brasilien ska en expertgrupp träffas för att få stopp på aedes aegypti-myggan som sprider det fruktade zikaviruset. Svensken Jan Lundström finns med. – De är svårbekämpade eftersom de är små och behöver väldigt lite vatten för sina larver. Dessutom har de utvecklat resistens mot både det gamla DDT och andra gifter. Kvar blir då att sterilisera hannarna, säger han till Aftonbladet.

Tusentals barn är redan drabbade

I slutet av februari ska expertgruppen sammanträda – och för många kan det inte hända snabbt nog. Zikaviruset är enligt forskarna sannolikt anledningen till att tusentals barn har fötts med mikrofaceli, en hjärnsjukdom som bland annat leder till förlamning och synskador. I dagens läge är situationen nu så pass allvarlig att WHO har deklarerat ett internationellt nödläge.

Avancerad teknik krävs för att bekämpa myggorna

Då myggorna redan är resistenta mot DDT och andra gifter, krävs en annan infallsvinkel av experterna. Med hjälp av avancerad teknik från atomenergi-organet IAEA ska myggorna nu istället bekämpas genom sterilisering av hannarna.

”Det är en teknik som kommer från dem och deras verksamhet med fredlig användning av kärnenergi. Numera har vi gått över till röntgenstrålning med vilken man förstör könscellerna hos myggen. Det är en extremt miljövänlig metod och mycket effektiv för att knäcka en population” säger Lundström till Aftonbladet.

Tillräckliga resurser är förutsättningen för att lyckas

Lundström har stort förtroende för metoden, men påpekar samtidigt att det kommer kräva en del resurser.

Den här stickmyggan har en snabb generationstid så på en månad kan de i princip försvinna från det område där man sätter in det här”

Det är inte bara i Brasilien man är angelägen om att påbörja bekämpningen av sjukdomen. Andra länder så som Mexico, Guatemala, El Salvador och Indonesien har begärt att få ta del av IAEA-tekniken.

kill-them-all-l+Ñng