FAQ

När ger en Mosquito Magnet bäst effekt?
Fungerar en Mosquito Magnet på Tigermyggor? (Finns ex i Spanien)
Hur rengörs en Mosqutio Magnet?
Hur får myggmaskinen bäst effekt?
Vad är Octenol?
Kan myggfångaren stå ute jämnt?
Fångar myggmaskiner bara myggor?
Vad gör man efter en säsong?
9. Var finns manualer till myggfångarna?
Jag har en fråga ?
Vad är det för skillnad på Patriot och Pioneer?

ÖVRIGA PRODUKTER

Min thermacell portabel går ej att få igång. Det händer inget när jag trycker på tänd-knappen.